САМУИЛОВ & СТАНИШЕВА

Счетоводна къща САМУИЛОВ & СТАНИШЕВА е нова компания, съдружниците на която имат сериозен опит зад гърба си. Компанията предлага широкоспектърна гама от счетоводни, трудово-правни и данъчни услуги на фирми в различни сфери на бизнеса.

Нашият екип Ви предоставя и гарантира комплексен набор от финансово-счетоводни услуги, качествена счетоводна отчетност и защита на интересите Ви пред съответните институции.

 

General Practice

Счетоводство

General Practice

ТРЗ обслужване

General Practice

Консултации

Business Law

Данъчна защита

Mediation

Регистрации

Авансови вноски за КД

АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Всяко данъчно задължено лице, облагащо положителния си финансов резултат с корпоративен данък е длъжно да проверява дали има задължение за деклариране и внасяне на авансови вноски за корпоративен данък съгласно ЗКПО.

Видът на авансовите вноски зависи от нетните приходи от продажби, реализирани от предходната година, а размерът...

ПУБЛИКАЦИИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КАК ФУНКЦИОНИРА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДДС)

Клиентите за нас:

Искрено благодаря на счетоводна къща САМУИЛОВ & СТАНИШЕВА! Откакто работя с тях се чувствам спокоен за бизнеса си. Консултациите им винаги са ми били от полза и им се доверявам напълно.“
Васил Бекяров, BEKYAROV.NET