Данъчни консултации

САМУИЛОВ & СТАНИШЕВА предлага консултации, съобразени със спецификата и дейността на клиента по въпроси, свързани със счетоводното, данъчното и трудово-правното законодателство.

Ние ще Ви съдействаме и консултираме в следните направления:

  • Планиране и разработване на стратегия на фирмата;
  • Консултации във връзка с ДДС ефекти;
  • Консултации във връзка с корпоративно и лично подоходно облагане;
  • Въпроси от трудово-осигурителен характер;
  • Въпроси от правен характер;
  • Консултации във връзка с местни данъци и такси;
  • Консултиране и съдействие при регистрация на фирма;
  • Представителство и защита пред данъчните органи при ревизии и проверки.

Предлаганите консултантски услуги са имат за цел намирането на най-добрите и ефективни решения за развитието на бизнеса Ви.