Регистрация на фирми

Искате да започнете нов бизнес или да разширите своя, като учредите нова фирма, дъщерно дружество или обедините няколко ваши дружества?

САМУИЛОВ & СТАНИШЕВА предлага пълно обслужване във връзка с:

  • Регистрация на ЕТ;
  • Регистрация на ЕООД;
  • Регистрация на ООД;
  • Регистрация на ЕАД, АД;
  • Ликвидация на дружества;
  • Вписване на промени в обстоятелствата на фирмите.