Счетоводно обслужване

САМУИЛОВ & СТАНИШЕВА предлага качествено счетоводно обслужване в съответствие с изискванията на българското законодателство. Ние ще се погрижим за пълно счетоводно отразяване на дейността Ви, осигуряване на бързи и ефективни решения на данъчни и счетоводни казуси. Предлагаме Ви професионално счетоводно обслужване в съответствие с разпоредбите на Националните и Международни счетоводни стандарти, което включва:

  • Преглед и създаване на индивидуална счетоводна политика на клиента;
  • Текущо счетоводно отчитане на първични и вторични счетоводни документи;
  • Изготвяне и подаване на необходимите периодични справки и декларации;
  • Изготвяне на необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
  • Изготвяне на справки и отчети за нуждите на управлението на фирмата;
  • Годишно счетоводно приключване – изготвяне и анализ на годишните финансови отчети;
  • ИИзготвяне и представяне на годишна данъчна декларация;
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния Статистически Институт;
  • Постоянна комуникация с нас.